KATALOG 2018

Schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení

 

 

 

   KATALOG 2018 byl schválen Ministerstvem dopravy pod č.j. 110/2018-120-TN/2                            .

   Schválení platí do 31.5.2019

   Katalog je rozdělen do 4 částí:

     Textová část    obsahuje veškeré údaje, potřebné pro orientaci v dané oblasti.

      Přehled problematiky a rychlé vyhledávání umožňuje funkce "záložky" v levé části okna.

 

Přehled výrobků   tabulky výrobků, které splnily stanovené požadavky  s odkazy na jejich katalogové listy a příslušné  certifikáty/prohlášení shody. Ty jsou opatřeny vodoznakem s logem MD.

      přehled certifikovaných systémů

      přehled výrobků pro přechodné VDZ

      přehled hmot červené barvy

 

      Pro usnadnění vyhledávání certifikovaných systémů a hmot určitého typu je přehled  dále rozdělen takto:

      rozpouštědlové barvy

      vodouředitelné barvy

      plastické hmoty nanášené za studena pro provedení hladké

      plastické hmoty nanášené za studena pro provedení strukturální / profilované

                    Technologie provádění VDZ –výstup řešení projektu TA04030998

                                                              

      stříkané plastické hmoty

      termoplastické hmoty pro provedení hladké

      termoplastické hmoty pro provedení profilované

      termoplastické hmoty předem připravené

 

      Adresář uvádí aktuální adresy výrobců/distributorů.