KATALOG 2023

Schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení

 

 

 

   KATALOG 2023 byl schválen Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-19128/2023-930/3
   Dne 28.8.2023 byl pod č.j. MD-29035/2023-930/2 schválen dodatek č. 1 k tomuto Katalogu.
   Dne 15.11.2023 byl pod č.j. MD-37694/2023-930/2 schválen dodatek č. 2 k tomuto Katalogu.
  
Schválení platí do 31.5.2024
  

   Dne 15.3.2024 byla pod č.j. MD-10859/2024-940/2 odsouhlasena aktualizace tohoto Katalogu.

  

   Katalog je rozdělen do 4 částí:

     Textová část    obsahuje veškeré údaje, potřebné pro orientaci v dané oblasti.

      Přehled problematiky a rychlé vyhledávání umožňuje funkce "záložky" v levé části okna.


      Přehled nově zařazených výrobků  
(aktualizace k 18.3.2024)
    
přehled nově zařazených systémů


Přehled výrobků   (aktualizace k 1.3.2024)
Tabulky výrobků, které splnily stanovené požadavky  s odkazy na jejich katalogové listy a příslušné  certifikáty/prohlášení shody.
Ty jsou opatřeny vodoznakem s logem MD.

      přehled certifikovaných systémů

      přehled výrobků pro přechodné VDZ

      přehled hmot červené barvy

 

      Pro usnadnění vyhledávání certifikovaných systémů a hmot určitého typu je přehled dále  rozdělen takto:

      rozpouštědlové barvy

      vodouředitelné barvy

      plastické hmoty nanášené za studena pro provedení hladké

      plastické hmoty nanášené za studena pro provedení strukturální / profilované

      stříkané plastické hmoty

      termoplastické hmoty pro provedení hladké

      termoplastické hmoty pro provedení profilované

      termoplastické hmoty předem připravené

 

      Adresář uvádí aktuální adresy výrobců/distributorů. 

                    Technologie provádění VDZ –výstup řešení projektu TA04030998

                                                              

                     Obnova VDZ

      
     Kompletní katalog ke stažení ve formátu zip naleznete ZDE.